Det är – som bekant – att vinterkräksjukan ofta kommer i samband med att hösten övergår i vinter. Förra året låg smittan på rekordlåga nivåer vilket Folkhälsomyndigheten tror beror på de restriktioner vi hade då. Men nu är den här igen, och kom ihåg – tvätta händerna noga !

 

Viruset är väldigt smittsamt och kan överleva upp till tio dagar i luften och fortfarande smitta.

-Det krävt relativt få viruspartiklar för att man ska bli sjuk och när man kräks och har diarré utsöndrar man miljontals sådana partiklar. Handdesinfektionsmedel fungerar inte speciellt effektivt heller utan det är handtvätt länge med tvål och vatten som gäller. God handhygien är det enda som fungerar mot det här viruset, enligt Elsie Ydring, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

 

Alla löper inte samma risk att drabbas

Ungefär var femte person har ett genetiskt bättre skydd mot viruset, än övriga befolkningen. Ungeför 20 procent bär på en genvariant som gör att man inte blir infekterad av den vanligaste varianten av vinterkräksjuka.

DN.se