SÖDERTÄLJE

I februari i år sparkades grundskoleläraren Selma Gamaleldin från Solvikskolan i Södertälje. Anledningen var att hon vägrade använda pronomenet hen när hon tilltalade en av sina elever, en vägran som diskrimineringsombudsmannen anser bryter mot svensk diskrimineringslagstiftning.

 

I SVT-dokumentären ”De utvalda barnen” avslöjades Solvikskolans kontroversiella metoder och att barn farit illa där. Dokumentären ledde bland annat till att svenska Waldorfskolor ska ta fram en gemensam värdegrund.

I augusti förra året började Selma Gamaleldin som lärare på Solvikskolan. Hon berättar för Aftonbladet att hon fick ett fint första intryck av skolan och att hon upplevde atmosfären som lugn och varm. Hon såg fram emot att lära känna barnen på sin nya arbetsplats.

-Med tiden så märkte jag att något var fel. Barnen fick inte den tillräckliga undervisning som de behövde. Istället hade skolan som ett mantra: ”låt barnen hitta sig själva”. När jag behövde säga till ett barn som inte uppförde sig så fick jag kritik, säger Selma Gamaleldin.

 

Under första skolveckan bad föräldrarna till en av Selmas elever att benämna deras barn med pronomenet hen – vilket Selma Gamaleldin vägrade göra.

-Att säga hen är bara början på den långa resan av könsförvirring där slutdestinationen är att man inte känner sig bekväm i sin egen kropp. Det leder till hormonbehandling och könsoperationer, säger Selma Gamaleldin.

 

Peter Freimann är skolchef på Solvikskolan och den som valt att avskeda Selma Gamaleldin. Enligt honom har beslutet fattats med svensk lagstiftning som grund.

– Att vi som skola måste följa svensk lagstiftning anser jag vara en självklarhet, och det gäller naturligtvis även vår personal. Om en medarbetare vägrar att följa lagstiftningen så blir det väldigt svårt för medarbetaren i fråga att arbeta kvar, säger han.