Stockholm Klockan 11.21 idag gick Trafikverket ut med en varning om problem i trafiken på Essingeleden. Det handlar om E4 vid Trafikplats Tomteboda, i riktning mot Uppsala.

Ett körfält är blockerat och händelsen uppges ha stor påverkan på trafiken. Det rör sig om ett trasigt fordon och trafiken bedöms påverkas fram till klockan fyra i eftermiddag.

Källa: Trafikverket