Fackförbundet Kommunal kallar vaccinationskrav inom omsorgen för en “icke-fråga”, statens medicinsk-etiska råd anser att vårdpersonal har ett moraliskt ansvar att vaccinera sig och forskare menar att äldre och sjuka har rätt att få veta om den som ska utföra vård är vaccinerad.   Stockholms sjukvårdsregionråd…