En separation är en stor omställning, inte bara känslomässigt. Idag är ekonomin den främsta anledningen till att skjuta upp en separation. En ny undersökning från SBAB visar att stigande bostadspriser, kontantinsats och amorteringskrav försvårar för de som vill separera, främst för kvinnor. Fler kvinnor än…