När Alexander Graham Bell år 1876 lämnade in sin patentansökan om ett telefonsystem fanns redan ett världsomspännande telekommunikationssystem: den elektriska telegrafen, som 1853 slagit ut den optiska. (Här kan man läsa mera om det.) Men Telegrafverket uppfattade inte telefonen som en konkurrent till telegrafen. Det var ju…