Populärhistoria berättar om den revolutionerande moderna telefonin som introducerades i slutet av 1800-talet. För att hålla igång den krävdes många händers arbete: Snörflickor, kopplerskor, nummerflickor – så kallades de många kvinnor som under 90 år, från 1880 till 1972, för hand kopplade fram samtal i…