Getingar kan vara en riktig plåga på picknicken. De är som mest aktiva – och aggressiva – i Augusti.  Ett getingstick är i de flesta fall helt ofarligt men kan göra väldigt ont. Om vi kommer för nära deras bo, trampar på dem eller viftar…