I SvD 1887 finns en kort notis om en förolyckad sotargosse: “En sotargosses lif”: När 16-årige sotargossen Karl August Sjöstrand skulle sota i ett kök i det “k. slottet tillhöriga Oxenstjernska huset” måste han först klättra upp på taket till det något högre huset på Storkyrkobrinken…