KÄRLEK OCH RELATIONER Redan som barn får vi lära oss att forma djupa, tillitsfulla och meningsfulla relationer. Det gör vi genom att upprepa möten och samspel med andra människor. I dag har en allt större del av vår vardagliga sociala interaktion förflyttas från det fysiska rummet…