Många djurarter vill imponera på honorna på olika sätt.  I pingvinernas rike hittar man sin partner som man lever med resten av sitt liv. Människor förlovar sig med ringar och på nästan samma sätt använder pingviner en sten. När en pingvin hittar en annan pingvin…