Paracetamol – som finns i bland annat Alvedon – kan påverka fostret, framförallt i ett tidigt stadie av graviditeten. Enligt forskare vid Karlstads universitet bör gravida använda Paracetamol med försiktighet. Enligt en studie som gjorts visar den att användning kan öka risken att fostret påverkas….