Region Stockholm har börjat omplacera ovaccinerad personal. Omplaceringen sker till arbetsuppgifter som inte är patientnära. Det är inte juridiskt möjligt att kräva att vårdpersonal ska vaccinera sig, däremot anser Region Stockholm att man har laglig rätt till att omplacera. -Har vi ovaccinerad personal som jobbar…