Iva-personal har länge gått på knäna, arbetat långa pass, indragna ledigheter och arbetat med mycket begränsade resurser. För att undvika att personalen går in i väggen eller väljer att säga upp sig. Akutpersonalen är inte van att arbeta under extrema förhållanden men det är försvarsmakten….