NYNÄSHAMN Var tredje vecka träffar kommunen representanter från bland annat polisen, Securitas, Södertörns brandskyddsförbund och SL i ett nytt forum – ett utsättningsmöte. På dessa möten delar de lägesbilder med varandra för att tillsammans skapa olika trygghetsskapande insatser. -Det kan exempelvis handla om att vi…