STOCKHOLM Odlingsintresset är rekordstort i Stockholm och har ökat markant under pandemin, men trots att tusentals stockholmare köar för en kolonilott så planerar kommunen inga nya. Det kommunen istället erbjuder är gratis mark för att stadsodla i pallkrage – hittills har ingen anmält intresse.  …