Höga hastigheter och otrygga passager i våra tätorter medför inte bara en förhöjd risk att skadas allvarligt eller dödas i en trafikolycka. Otryggheten får också föräldrar att skjutsa sina barn till skolan istället för att låta de gå och cykla. Hur säkert är det egentligen…