Genom att använda vår webbsida godkänner du våra cookies.

Etikett: historia

Reportage

Backstugan Polisen i Håga

Skrivs ibland Policen, tidigare Knapbrotorp, sedan Marieborg. Denna vackra byggnad efter Tungelstavägen i Västerhaninge kallas från 1900-talets början för Marieborg. Att ursprunget är Knapbrotorp/Policen är helt klart. Är idag permanentbostad. Man vet inte vad namnet Knapbrotorp kommer ifrån, på gamla lantmäterikartor finns också Knapbro Äng och märkligt…

(C) Söderortstelegrafen 2021