Sedan början av 2010-talet har viltolyckorna ökat i Sverige och enligt en undersökning från försäkringsbolaget If kan vi räkna med omkring 250 olyckor per dag de närmaste månaderna, runtom i landet. Vi går nu in i den mest olycksdrabbade tiden på året, oktober och november…