Det var på kommunstyrelsens möte den 16 juni som det beslutades att det ska utredas och planeras för en ny yta för spontanidrott i Tungelsta. Platsen ska vara anpassade på ett sätt att den kan användas åter om och passa för olika åldrar. Tanken är…