Att enkelt och tydligt redogöra för forskningsresultat är inte lätt. Speciellt inte medan forskningen pågår. I många år jobbade jag på ett forskningsinstituts marknadsavdelning, där vi bl a försökte “översätta” forskningsrapporter till något som allmänheten, eller åtminstone våra stödjande företag, skulle kunna förstå och se…