FILM OCH BIO Visst har du hört teorin om människor är födda med en halv promille för lite?  De flesta som känt av alkoholen i blodet och att det öppnar våra sinnen för omvärlden, problemen omkring oss tycks mindre och kreativiteten flödar. Att socialisera blir…