Det mest betydande hindret för att kunder ska välja ekologisk mat är den höga kostnaden. En undersökning gjord av Konsumentverket bekräftar detta. Enligt undersökningen är majoriteten av människor positiva till ekologisk mat, men bara en fjärdedel anser att det är nödvändigt att handla ekologiskt. Den…