Ännu ett steg i rätt riktning mot införandet av strängare straff vid brott mot djur har tagits. Regeringen har överlämnat en proposition till Riksdagen som ska rösta om förslaget senare i höst. I propositionen som lämnats föreslås att det införs en skärpning av den nuvarande…