Att kriminella tvättar stora summor pengar vita har vi hört förut. Men det du förmodligen inte visste är att länsstyrelsen är noga med att företag inte utsätts för penningtvätt. Pantbanker och banker kan ligga i farozonen för kriminellas tvätt av pengar, enligt länsstyrelsen i Stockholm….