Inspektionen för vård och omsorg, IVO – har idag beslutat om ett föreläggande mot Akademiska sjukhuset i Uppsala. Om akutmottagningen inte lever upp till IVO:s krav på åtgärder för en förbättrad patientsäkerhet, utgår ett vite om 20 miljoner kronor.   Under flera års tid har…