Boende och övriga intressenter uppmanas att lämna synpunkter angående ”Detaljplan för Jordbro etapp 2” Planerna finns att se på Jordbros nya bibliotek.

Ingen har missat allt som händer i kommunens många delar och inte minst när det gäller Jordbro centrum. Den 25:de maj kom Petri Salonen (C) som är kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden ut med ett klipp i facebookgruppen ”Aktuellt i Jordbro” där han är inne i nya bibliotek- och fritidsgårdslokalerna i Jordbro för att visa att Detaljplanerna finns i lokalerna. Detaljplanerna finns även på kommunens hemsida.

I förslaget ryms ett nytt centrum vid stationen med butiker, det finns cirka 270 butiker och en förskola. Ny bussterminal och även ett allaktivitetshus där även kultur och föreningsliv ska finnas.

Synpunkter kan lämnas till och med 25 juni

Kommunen önskar synpunkter och de kan lämnas på Haninge kommuns hemsida här  eller mejla till stadsbyggnad@haninge.se