BOTKYRKA

En kraftig brand har brutit ut på soptippen Kassmyra i Botkyrka kommun.

Det är en omfattande brand med cirka 10.000 kubik material som brinner. Flera enheter från sex stationer befinner sig på plats för att bekämpa branden. Andreas Blomquist, operativ chef på Södertörns brandförsvarsförbund, säger till Aftonbladet ; ”Det här kan komma att ta lång tid, allt från tre dagar till tre veckor. Men det är för tidigt att säga exakt”.

Det brinner med öppen låga i mitten, sju till åtta meter höga lågor men enligt Andreas Blomquist så ser han inte någon omedelbar spridningsrisk.