I tre dagar har poliser från region Nord utforskat i vad de tror nätpatrullering skulle ge och hur det i så fall skulle kunna ske. Förhoppningen är att starta upp en försöksverksamhet under 2022.

Eftersom sociala medier är ungas hemmaplan och ett nytt område för polisen har ett 20-tal ungdomar varit med i arbetet med tips och råd om hur man ska nå ut och öka närvaron på befintliga och nya sociala medier och plattformar på nätet. Poliserna var indelade i tre “testpatruller” där ungdomarna varit delaktiga. Det har laborerats med att skapa filmer och olika typer av inlägg.

— Givet att detta var en testverksamhet nådde vi fantastiska resultat. Med en minimal men modig arbetsinsats nådde vi hundratusentals personer med en film där frågan var ”Vad vill ni se från oss på sociala plattformar?”, säger Erik Bakkman, polisområdeschef i Jämtland.

Under testets gång hade en testpatrull en medborgardialog, vilken följdes av nära 1 000 personer live. En annan livevideo, där poliser ställde frågan om var polisen skulle vara på sociala medier, fick över 100 000 visningar på några timmar.

 

Positiv respons från unga

Poliserna kan bekräfta att det finns ett stort behov och en stor önskan från ungdomar om nätpatrullering. Poliserna hade under dessa dagar många givande och även djupa samtal. Bland annat att man tycker att det är ett stort steg att kontakta 112 eller 114 14 och att man hellre skulle göra det i en sociala plattform. Ett exempel som lyftes fram var att om man är på en fest som spårar ur eller att det kommer oönskade personer till festen och otrygghet uppstår. Sådana situationer kände många ungdomar igen och att man då skulle vilja kunna kontakta polisen i en chattjänst.

— Under samtalen fick vi klart för oss att många ungdomar utsätts för brott på nätet, men man anmäler inte detta. Varför man inte anmäler grundar sig bland i att man hellre chattar än ringer och utifrån det skulle man öka anmälningsbenägenheten om polisen fanns tillgänglig på de plattformar där ungdomar rör sig. Detta faktum backas också upp av erfarenheter från norsk polis, säger Erik Bakkman.

 

Nyttiga erfarenheter

Norsk polis har ett flertal år jobbat med nätpatrullering och deras dragna erfarenheter har varit till stor nytta inför planeringen av det event där nätpatrullering testades. Hos dem ser man inget motsatsförhållande till nätpatrullering och att röra sig i en radiobil på gator och torg, tvärt om ser man det som komplement till varandra.

— Man ser det som en polisstation på nätet där man patrullerar i digitala kvarter. Vi har fått bekräftat att vi är saknade på den här arenan vilket ger oss råg i ryggen inför vår planerade pilot nästa år. säger Per-Jonas Flygare, handläggare vid polisregion Nords kansli.

Att det är i just polisregion Nord som polisen utforskar nätpatrullering beror på Innovationsrådet, en slags tankesmedja där medarbetare och chefer från olika delar av polisregion Nords verksamhet tittar på digitalisering och hur polisverksamheten kan möta omvärldens digitalisering. Ett initiativ från regionsledningen i Nord som syftar till att se hur polisverksamheten kan öka sin närvaro digitalt.

Nästa steg för Innovationsrådet är nu att samla ihop och analysera alla nya erfarenheter de fått under Hackatonet, som blev samlingsnamnet för testdagarna. Frågan om hur Polismyndigheten ser på utveckling nätpatrullering kommer också att diskuteras på nationell nivå under kommande veckor. Polisens operativa förmåga i de digitala domänerna är en strategisk viktigt fråga och när det gäller nätpatrullering finns ett flertal viktiga perspektiv som nu behöver analyseras och struktureras för att förstå hur arbetet skall tas vidare.