Paracetamol – som finns i bland annat Alvedon – kan påverka fostret, framförallt i ett tidigt stadie av graviditeten. Enligt forskare vid Karlstads universitet bör gravida använda Paracetamol med försiktighet.

Enligt en studie som gjorts visar den att användning kan öka risken att fostret påverkas. En påverkan som kan öka risken för en rad negativa hälsoeffekter – som skador på könsorgan hos pojkar, tidigare pubertet hos flickor, samt kognitiv påverkan – ADHD och autism.

Paracetamol är en aktiv ingrediens i mer än 600 mediciner som används för att lindra mild till måttlig smärta och att sänka feber. Den används ofta av gravida kvinnor, framförallt sedan nationella och internationella myndigheter ansett att läkemedlet är lämpligt under graviditet, när den används enligt rekomendationerna.

-Vi fann att användning av Alvedon under tidig graviditet var kopplad till fördröjd språkutveckling hos framförallt flickor i vår Selma-studie, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet och en av forskarna bakom den nu aktuella studien.

Forskarna uppmanar till försiktighet vilket innebär att den som är gravid bör rådfråga läkare och apotekspersonal – om inte användningen är medicinskt motiverad.

Forskning.se