NYNÄSHAMN

Var tredje vecka träffar kommunen representanter från bland annat polisen, Securitas, Södertörns brandskyddsförbund och SL i ett nytt forum – ett utsättningsmöte. På dessa möten delar de lägesbilder med varandra för att tillsammans skapa olika trygghetsskapande insatser.

-Det kan exempelvis handla om att vi gemensamt beslutar att väktare ska patrullera lite extra runt stationsområdena för att ge trygghet åt de som kommer hem sent på kvällen men det kan också handla om mer långsiktiga åtgärder, säger Milan Vladusic, säkerhetschef.

Mötena arrangeras på fredagskvällar för att kunna koordinera de olika insatserna för kvällen och kommande helger. Polisen har gjort en trygghetsundersökning som visar att just kollektivtrafiken är ett problemområde, där 24 procent som svarat på undersökningen helt avstår från att resa på kvällstid.

Uppgifter visa också att fler upplever att egendomsbrotten ökar – såsom inbrott i källare, förråd och bilar.

– Trygghet är en högt prioriterad fråga i Nynäshamns kommun. Utsättningsmötena är ett bra exempel på det. Genom den information som kommer fram på de här mötena kan vi rikta våra gemensamma insatser på både kort och lång sikt, säger Milan Vladusic.

Nynashamn.se