Säkrare skönhet, tryggare barn och lugnare utemiljö. Kan vi sammanfatta förhoppningen med dessa tre lagar på det viset?

 

Estetiska skönhetsoperationer

En ny lag införs angående estetiska kirurgiska ingrepp för att skydda individers liv och hälsa. 

Den nya lagen som träder i kraft innebär bland annats att endast läkare eller tandläkare med relevant specialkompetens får utföra skönhetsoperationer. 

I den nya lagen finns även bestämmelser om att endast legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor får utföra estetiska injektionsbehandlingar som till exempel botox och fillers. 

 

Barn som bevittnar våld inom familjen

En ny lag om barnfridsbrott träder i kraft. Det handlar om att ge barn starkare skydd. Den innebär att det blir straffbart att utsätta barn för att bevittna brott i nära relation. Ett barn som bevittnar våld blir nu målsägande och har då rätten till målsägandebiträde och skadestånd.

– I och med den nya lagen ges barn ett ökat rättsskydd, de ses som ett brottsoffer och det betyder mycket för barnens rättssäkerhet och möjlighet till att få upprättelse, säger Daniel Bixo, tf gruppchef för Brott i nära relation i Polisområde Jämtland.

Nytt arbetssätt

För polisen innebär den nya lagen flera förändrade arbetssätt och rutiner. Ingripande poliser som åker på larm om misstänkt våld i familjen kan nu behöva prata med barn på ett annat sätt för att höra vad som hänt samt att dokumentationsarbetet kommer öka. Prognosen är att fler barnförhör kommer behöva genomföras som nästa steg i utredningsprocessen.

– I stort sett alla vid Polisen kommer på ett eller annat sätt att komma i kontakt med Barnfridsbrottet, från regionledningscentralen eller polisens kontaktcenter till första patrull på plats och slutligen brottsutredare, säger Daniel Bixo.

Snabbfakta, Barnfridsbrottet

  • Det blir straffbart att utsätta ett barn för att se eller höra vissa brottsliga gärningar, såsom vålds-, frids- och sexualbrott, i en nära relation.
  • Den person som står för exempelvis våldet i en nära relation riskerar att misstänkas även för barnfridsbrott om barnet på något sätt bevittnat våldet.
  • Man räknas som barn upp till 18 års ålder
  • Straffet blir fängelse i upp till två år. Vid grovt brott fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Särskild straffskala för ringa brott.
  • Den särskilda rätt till brottsskadeersättning som funnits för barn som bevittnat brott ersätts med samma rätt till skadestånd som alla andra barn har vilka utsätts för brott.

Böter på plats för ordningens skull.

Polisen kommer kunna ge böter på plats upp till 1000 kronor för till exempel störande hög musik, onödigt nära framförande av båt, vattenskoter med mera.
Tidigare har polisen bara kunnat dela ut ordningsbot men nu utvidgar Riksåklagaren lagstiftningen med att polisen får dela ut böter på 1000 kronor. På detta sätt kommer även utredningsarbeten underlättas.