HANINGE

Höstens skjutningar i Jordbro har inte lämnat någon oberörd.

Det arbetas aktivt från flera olika håll för att både kortsiktigt och långsiktigt minska våldet och öka tryggheten. Fredag den 26 november kommer en manifestation att hållas – för att visa att de som tar avstånd från våldet är långt många fler än de som utövar våld.

 

Manifestationen kommer att äga rum i Höglundaparken i Jordbro klockan 17.30. Med tal, musikframträdande med Simon Nzinga och tända marschaller för att gemensamt visa att samhället är starkare än våldet. Manifestationen sker i samarbete med Haninge kommun, lokala föreningslivet, lokala näringslivet samt fastighetsägare.