I dagsläget har Kronofogden 120 000 obetalda böter från totalt 75 000 svenskar registrerade för indrivning. Det sammanlagda beloppet är på cirka 420 miljoner kronor. Många av de som blir betalningsskyldiga kan inte betala och slipper därmed sitt straff.

 

Det handlar om personer som begått brott och till exempel dömts till dagsböter av tingsrätten, men inte betalat. Det blir då ett ärende för Kronofogden. Men i många fall finns varken pengar eller andra tillgångar att driva in. De kan inte betala sina skulder och efter fem år preskriberas skulderna hos Kronofogden. Förutom att staten riskerar att gå miste om hundratals miljoner så innebär det i praktiken även att personer slipper påföljden för det brott som de begått.

P4 Örebro