Varje sommar behöver vi tydligen en påminnelse om att bilen snabbt blir en dödsfälla under heta dagar.

Om du måste ta med hunden i bilen – undvik varma sommardagar. Försök istället åka på morgonen eller kvällen, men även i skugga och tidigt på dagen kan det snabbt bli farliga temperaturer i en stillastående bil.

Hundar är dåliga på att svettas och med kraftigt flåsande, snabb och grund andhämtning, kan hunden få svårt att syresätta sig och riskerar att förlora mycket vätska.
En hund med värmeslag ska snabbt föras till skugga och kylas ned med vatten, linda in hunden i blöta handdukar. Därefter ska hunden snarast till veterinär för undersökning.

pixabay.com

Om du ser ett barn eller ett djur i en varm bil så uppmanar polisen på sin hemsida att göra följande:

* Känn efter om bildörren är öppen
* Ring 112 om du anser att situation är akut, annars 114 14
* Notera registreringsnummer och klockslag
* Notera hur ventilation och lufttillförsel tillgodoses
* I nödfall: Krossa rutan. Om möjligt, välj en ruta som inte är nära barnet eller djuret för att undvika glassplitter

Lämna aldrig ett barn eller ett djur i en varm bil!

Källa: skk.se