En kvinna i Trollhättan insjuknade i april i år efter sin vaccinering mot covid-19 och uppsökte akutmottagningen, men skickades hem efter att vårdpersonal gjort bedömningen att kvinnan inte var allvarligt sjuk. Kort senare avled kvinnan – som var i 70-årsåldern.

 

Det har konstaterats att kvinnan avled i en “ovanligt snabb och fatal koagulationsrubbning”. Nu har NU-sjukvården gjort en lex-Maria anmälan om händelsen.

-Det här är givetvis en katastrof för den drabbade individen, säger chefläkare Britt-Marie Lundgren, till Expressen.

 

Vården har konstaterat att de symptom som kvinnan, som tidigare var helt frisk, uppvisade vid det första besöket på sjukhuset var början på en snabb och dödlig koagulationsrubbning. Kvinnan avled till följd av proppar och blödningar i hjärnan. Sjukvården gör bedömningen att hon drabbades av en mycket ovanlig biverkan av vaccinet.

-Den här patienten har dött av en komplikation till följd av vaccinet. När det kommer ett helt nytt vaccin för en helt ny sjukdom så anser jag att det är viktigt att alla risker med ett sådant vaccin utreds på nationell basis. Det bör inte utredas enbart av ett enskilt sjukhus. Det är delvis därför som jag har gjort den här anmälan, säger Britt-Marie Lundgren, chefläkare inom NU-sjukvården.

 

I ett mejl till Bohusläningen skriver Ebba Hallberg, gruppchef på enheten för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket, att den aktuella biverkningen är mycket ovanlig.

”Det finns ett par inrapporterade dödsfall där det finns en sannolik koppling mellan Vaxzevria (Astra Zenecas vaccin mot covid-19) och den mycket sällsynta biverkningen som innebär ett lågt antal blodplättar och blodpropp samtidigt”.