Se om du känner igen alla sex platser/byggnader från gamla Haninge.