HANINGE

Inspektionen för vård och omsorg kräver att en pojke skrivs ut från ett HVB-hem i Haninge. Enligt Ivo har inte boendet tillräckligt med kompetens för att ta hand om honom. 

 

Hemmet är inriktat mot tonåringar med sociala problem – och som i vissa fall befinner sig i riskzon att hamna i missbruk, kriminalitet eller annat destruktivt beteende. De har tagit emot en pojke vars form av vård inte varit något som boendet varken haft kompetens eller tillstånd att bedriva, enligt nyhetsbyrån Siren.

Ivo skriver att placeringen av pojken utgjorde ”en risk för att den aktuella ungdomen inte får insatser den har behov utifrån och som han har rätt till, vilket innebär allvarligt missförhållande”.

 

Placeringen upptäcktes när Ivo gjorde ett oanmält besök vid boendet i augusti i år. I september meddelade Ivo att hemmet med omedelbar verkan ska skriva ut pojken från boendet, annars kommer de behöva betala vite på 300 000 kronor.