HUDDINGE

Stödet för barn med särskilda behov i förskolan stärks i Huddinge. Hösten 2022 öppnar ett resurscenter på kommunens nya förskola i Balingsnäs, med en filial i Vårby.

Balingsnäs förskola i Sjödalen, sydväst om centrala Huddinge, blir därmed ett förskolecenter där kommunen planerar att samla kunskap och kompetens kring stöd för barn med särskilda behov – med talpedagoger, specialpedagoger och psykolog.

Illustration av baksidan på nya Balingsnäs förskola som blir resurscenter. Illustration: Tyréns

Anledningen till det nya upplägget är att kommunen vill förstärka arbetet med att säkerställa alla barns rätt till likvärdig utbildning utifrån individuella behov.

-Vi är övertygade om att detta kommer ge oss ännu bättre förutsättningar till en undervisning och omsorg av hög kvalitet för alla barn i förskolan, säger Susanne Fritz, skolchef förskola på barn- och utbildningsförvaltningen i ett pressmeddelande.

Nu ska kommunens förvaltningar arbeta vidare med utformningen av det nya förskolecentret med särskilt fokus på att anpassa lokaler utifrån den verksamhet som ska bedrivas