HANINGE

Under måndagen beslutade kommunstyrelsen om en satsning på 30 miljoner kronor. Pengarna ska gå till kommunens föreningsliv, trygghets- och digitaliseringsinsatser samt en uppmuntran i form av extra ersättningar till kommunanställda som arbetat under pandemin.

Insatserna ska genomföras under resterande delen av 2021.

Satsningen, som kommer att finansieras genom kommunstyrelsens reserv, är möjlig tack vare att kommunen har en välskött ekonomi.

Många föreningar har drabbats hårt de senaste åren under pandemin. För att ge dem en nystart nu när samhället öppnat upp får de ett extra stöd på 10 miljoner. De föreningar som berörs är de som i dag får bidrag enligt socialnämndens, äldrenämndens, kultur och demokratinämndens samt idrotts- och fritidsnämndens regelverk för föreningsbidrag.

Kommunanställda har arbetat hårt för att upprätthålla en god service gentemot medborgarna. Merparten av de anställda som arbetat under pandemin får därför en uppmuntran med decemberlönen. Totalt uppgår denna satsning till 14,020 miljoner kronor.

Trygghetsinsatser och digitalisering

Kommunstyrelsen avsätter också 5,980 miljoner kronor för trygghets- och digitaliseringsåtgärder. Utöver denna satsning och det stöd föreningar som arbetar med trygghetsvandringar och stöd till brottsoffer nu kommer att kunna ta del av avsätts alltså ytterligare medel på området. Kommunen har en särskild trygghetssatsning.

-Jag är stolt över hur Haninge har hanterat pandemin där vi gång efter gång sagt ”håll i och håll ut”. Nu ser vi början av nystarten av samhället igen. Tack vare en välskött ekonomi kan vi nystarta genom att ge vi ge våra fantastiska medarbetare en välförtjänt extra ersättning i lönekuvertet och genom att ge hela föreningslivet en vitamininjektion på totalt 10 miljoner kronor. Detta beslut innebär även att vi kan fortsätta växla upp Haninges trygghetsarbete och digitaliseringsresa, säger Meeri Wasberg (S), kommunskommunstyrelsens ordförande.

Haninge.se