STOCKHOLM

Arbetssituationen för barnmorskor på Stockholms förlossningskliniker har länge varit omdiskuterad. Förlossningskrisen fortsätter förvärras med massuppsägningar som följd. Barnmorskor som vittnar om orimliga arbetsförhållanden och bristande patientsäkerhet.

En ström av barnmorskor har lämnat Stockholms sex förlossningsenheter. Hittills i år har minst hundra barnmorskor slutat och samtidigt har alla förlossningschefer på Södersjukhuset lämnat sina poster.

-Cheferna försöker göra ett gott arbete men de är bakbundna av regionens budget. De får inte förutsättningarna att se till att vi får en dräglig arbetsmiljö och då väljer de att avsluta sina chefsuppdrag. Det är sorgligt, säger Lotta Dickman som är IVA-sjuksköterska och förtroendevald för Vårdförbundet på SöS, till SVT.

Barnmorskorna vid Södersjukhuset kräver kraftiga löneökningar för att stanna men förlossningssamordnaren i Region Stockholm tänker inte ta upp lönekraven nu. Bland annat krävs en löneförhöjning på 8 000 kronor för en barnmorska med över tio års erfarenhet. Och för en barnmorska med sex–tio års erfarenhet i yrket krävs 6 000 kronor.

Barnmorskorna anser att de åtgärder som regionen kommit med inte är tillräckliga.

”Det som slår oss när vi läser åtgärdslistan är att ingen av punkterna är att beteckna som åtgärder, utan exempel på mål och visioner för framtiden,” skriver de i ett brev till sjukhusledningen och regionen.

-Nu pågår ett intensivt arbete tillsammans med verksamheterna och sjukhusledningarna. Alla involverade tar situationen på största allvar och är angelägna om att vi hittar de lösningar som krävs. Jag har mandat och de verktyg som behövs från regionledningen för att kunna arbeta brett och förutsättningslöst, säger Nicole Silverstolpe, regionens förlossningssamordnare, tidigare i veckan.

Svd.se