Genom att använda vår webbsida godkänner du våra cookies.

Fackförbund! Vad är det?

Ett fackförbund bildas genom att medlemmarna lovar varandra att inte ta jobb till sämre villkor än man kommit överens om i avtalen.
Ursprunget till facket är det fackliga löftet: Medlemmarna lovar varandra att inte jobba för en lägre lön eller sämre villkor är någon annan. Ingen ska dumpa löner eller jobba under en sämre arbetsmiljö än vad som bestämts i kollektivavtal och lagar.

Fackförbundet ser till att dessa löften hålls. Dessutom arbetar ditt fackförbund hela tiden för att dina villkor ska bli allt bättre och försöker hela tiden förhandla fram bättre förutsättningar och bättre kollektivavtal.

Facket stöttar alla sina medlemmar och för sina medlemmars talan mot arbetsgivaren, ända upp i Arbetsdomstolen om så behövs.

Fackförbundet är till för sina medlemmar – och blir vad du och de andra kommunalarna bestämmer. Grunden till ett fackförbund är att medlemmarna sluter sig samman och lovar att gemensamt kämpa för allas bästa.

Fackförbundets uppgift är att hjälpa och stödja sina medlemmar när det gäller löner och anställningsvillkor, vidareutbildning, arbetsmiljö, jämställdhet samt hur arbetet är organiserat. På de flesta arbetsplatser finns kollektivavtal. Det är ett skriftligt avtal mellan fackförening och arbetsgivare som reglerar löner, anställningsvillkor och andra förhållanden på arbetsplatsen. Normalt utses skyddsombud på tre år av fackföreningen. Om det inte finns någon facklig representation kan arbetstagarna själva välja ett skyddsombud och sedan meddela arbetsgivaren detta. Enligt arbetsmiljölagen ska alla arbetsplatser med fler än fem anställda ha ett skyddsombud som representerar arbetstagarna.

Facket fungerar som en förening. Medlemmarna i den lokala fackklubben väljer sina representanter till avdelningen och avdelningens representanter väljs till fackförbundets kongress, som är förbundets högsta beslutande organ, som i sin tur väljer fackförbundets styrelse.

(klicka på länkarna och läs mer på Wikipedia)

I Sverige ingår de flesta fackförbund i endera av tre fackliga centralorganisationer. Förbunden inom LO organiserar arbetare, förbunden inom TCO tjänstemän och förbunden inom SACO akademiker.

(C) Söderortstelegrafen 2021