Ericastiftelsen har under våren och sommaren genomfört en omfattande kartläggning av det stöd som erbjuds till pedagoger och barn/unga i förskola och skola efter ett genomfört självmord. En kartläggning som bekräftar tidigare signaler om att stödet ofta brister.

 

Ett självmord kan drabba elever och personal oavsett om de har förlorat någon närstående, ett annat barn/ungdom eller en lärare. Sorgen efter ett självmord är ofta extra komplicerad och skiljer sig därför från sorg efter andra dödsorsaker.

– En av orsakerna till att stödet brister är att många blir rädda för att göra fel och därför inte agerar alls. Utöver den rädslan kan ett självmord även väcka svåra känslor både hos elever och personal och det är därför viktigt att bägge grupperna får tillgång till stöd när ett självmord inträffat, säger Hanna Neikter, projektledare och legitimerad psykolog i ett pressmeddelande.

 

Forskning visar att ett gott stöd till efterlevande i samband med självmord har förebyggande effekt.

– Idag saknas ett strukturerat och kvalificerat arbetssätt att ge stöd anpassat till barns och ungas situation. Åldersanpassad information, samtal och lämpliga insatser för enskilda barn och unga, deras närstående och kamrater behöver utvecklas, säger Anna Norlén, verksamhetschef och rektor för Ericastiftelsen.

Förra året begick 1588 personer självmord, varav 168 personer var i åldern 0-24 år.

 

Ericastiftelsen har byggt upp en enhet för kvalificerat krisstöd efter genomfört suicid i förskola och skola som vänder sig till pedagoger, elevhälsa och annan berörd personal. Uppbyggnaden av enheten har finansierats med verksamhetsstöd från Folkhälsomyndigheten.

Insatserna i Ericastiftelsens krisstöd är riksomfattande och konstadsfria. Nya ärenden tas emot via webbadressen https://ericastiftelsen.se/krisstod-suicid/