Med anledning av den senaste tidens värme och torka så har Länsstyrelsen , i samråd med länets räddningstjänster, beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 08.00 den 15 Juli och det gäller tills vidare.

Det är tillåtet att grilla på egen tomt och på fasta grillplatser på allmän plats, förutsatt att anordningen är placerad så det inte finns risk för spridning.