En separation är en stor omställning, inte bara känslomässigt. Idag är ekonomin den främsta anledningen till att skjuta upp en separation.

En ny undersökning från SBAB visar att stigande bostadspriser, kontantinsats och amorteringskrav försvårar för de som vill separera, främst för kvinnor. Fler kvinnor än män anger ”svårt att få ihop ekonomin” som främsta orsak till att en separation blir framskjuten, eller helt uteblir. Enligt undersökningen är den andra vanligaste orsaken, både hos kvinnor och män, ”att man inte vill ge avkall på sin levnadsstandard” och på tredje plats hamnar ”att det är svårt att hitta två bostäder inom samma geografiska område”.

– Vår undersökning visar med sorglig tydlighet att det är mycket svårt att få ihop ekonomin vid en separation. Jag tolkar det som att det finns par som fortsätter att hålla ihop, trots att relationen är över, för att de helt enkelt inte har råd att komma vidare. Vi har en bostadsmarknad som i tillväxtregionerna underlättas av två ekonomier och inte en, trots att vi har flest singelhushåll i hela världen. Det här bidrar till att trångboddheten ökar, om man inte har råd med en trea köper man en tvåa. Vem har inte hört om ensamstående som sover i vardagsrummet och barnen får dela på det enda sovrummet, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

källa: http://via.tt.se