Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna fick gemensamt igenom budgeten i riksdagen, men samtidigt slopades investeringsstödet. Svt nyheter har pratat med Petri Salonen från Centerpartiet i Haninge om hur två byggprojekt i Haninge påverkas negativt då hyrorna kan bli högre än beräknat och bostäder som riskerar bli försenade. 

Investeringsstödet från staten har syftat till att öka byggandet av nya hyres- eller studentbostäder. Men i budgeten för 2022, som riksdagen klubbade i november, dras investeringsstödet in. Det innebär att ansökningar som kommer in efter den 31 december inte kan beviljas.