Några av Sveriges kommuner är på väg att införa krav på intyg om att man är vaccinerad mot covid-19 för att få arbeta inom äldreomsorg och hemtjänst. Demensförbundets vice ordförande Carina Lindegren kräver nu att man går ett steg längre och stoppar all ovaccinerad personal från att ha kontakt med äldre och sjuka.

Göteborg och Kalmar är två kommuner som är på väg att införa krav på vaccinationsintyg för nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg. Carina Lindegren pekar på att det samtidigt finns kommuner där man förflyttar eller omplacerar personal som inte vill vaccinera sig – bland annat har Arjeplog, Hylte, Uppsala samt Region Stockholm infört detta. Hon hoppas att fler kommuner och regioner ska välja samma väg.

“Det är inte rimligt att riskera livet och hälsan hos de svagaste för att personalen inte vill ta sin spruta”, säger hon i ett pressmeddelande.

Carina Lindegren, vice ordförande i Demensförbundet. Foto: Maria Johansson/Piteå-tidningen.

-Hemtjänsten och äldrevården är till för de äldre och sjuka, inte tvärtom. Det är ett rimligt krav att de som har i uppgift att hjälpa och vårda människor har vidtagit alla åtgärder för att förhindra spridning av smitta, säger Carina Lindegren.