HANINGE Inspektionen för vård och omsorg kräver att en pojke skrivs ut från ett HVB-hem i Haninge. Enligt Ivo har inte boendet tillräckligt med kompetens för att ta hand om honom.    Hemmet är inriktat mot tonåringar med sociala problem – och som i vissa…