STOCKHOLM/SÖDERTÄLJE

Länsstyrelsen i Stockholm och Södermanland har fattat beslut om skyddsjakt efter varg som rör sig inom Sjundareviret. Skyddsjakten är tillåten från de 1 oktober till och med den 1 november 2021. 

 

I augusti skedde vargangrepp på två närliggande gårdar i närheten av Nykvarn, Stockholms län. Sammanlagt 18 får dödades i de angreppen. I september skedde tre angrepp i Södermanlands län, också inom Sjundareviret, där totalt 101 får dödats, skadats, tvingats avlivas eller är saknade.

Risken är stor för återkommande fårangrepp och därför gör länsstyrelsen bedömningen att det i aktuellt fall inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt.

– Då vi den senaste tiden har sett en stor skadebild efter angreppen inom Sjundareviret och gjort en helhetsbedömning av olika åtgärder så anser vi att det finns tillräckliga skäl till beslut om skyddsjakt, säger Sara Sundin, chef för enheten för natur- och viltärenden på Länsstyrelsen i Stockholms län i ett pressmeddelande.

 

Länsstyrelserna har fattat ett gemensamt beslut om skyddsjakt som omfattar en (1) varg, inom ett avgränsat område som sträcker sig över båda länsgränserna. Länsstyrelsen utser en jaktledare som i sin tur utser ett jaktlag.